Leoš Čepický

+420/777151928
leos.cepicky@gmail.com

Archeologická 1884/2
Praha 5 155 00
ČESKÁ REPUBLIKA

www.wihanquartet.com
www.hamu.cz
www.cepicky-kanka.webnode.cz
www.wihanquartet.com
www.hamu.cz
www.facebook.com/leos.cepicky
+420/777151928
leos.cepicky@gmail.com

 
Leoš Čepický graduated from the East-Bohemian Conservatoire in Pardubice in 1985 under Professor Ivan Štraus. At the Prague Academy of Performing Arts, he studied violin with Jiří Novák and Chamber Music with Antonín Kohout – both of these musicians were members of the world-renowned Smetana Quartet.
 He started his promising career in his early teens, when he won the first prize and Laureate title at the Jaroslav Kocian International Violin Competition. Other prizes followed at the Gorizia Competition and the Václav Hummel Competition in Zagreb. In 1994 he was the outright winner of the Ludwig van Beethoven International Violin Competition in Hradec nad Moravicí. Since that time, he has given many recitals as well as solo concerto performances with various orchestras. In J.S.Bach´s 250th  Jubilee Year in 2000, he performed in concert Bach‘s complete Sonatas and Partitas for solo violin and two years later he released the whole cycle on CD.
 In 1985 the Wihan Quartet was formed at the Prague Academy of Performing Arts.   In 1988 the Quartet won the first prize at the prestigious Prague Spring Competition and three years later they won the London International String Quartet Competition, whose chairman was Yehudi Menuhin.  After this success, the door to the whole world, from the USA to New Zealand, was wide open to the Wihan. During their career, they have released over 40 CDs, including the complete set of Beethoven´s 16 Quartets,  which were recorded live for the British label Nimbus Alliance  between October 2008 and March 2009.   Another unique CD, a recording of  Paganini´s  24 Caprices, arranged for string quartet by William Zinn, was released in 2009 on the same label.
 Leoš Čepický was appointed Head of Strings  at the Prague Academy of Performing Arts in 2010, having taught violin there for several years.

Since 2017 Leoš Čepický is a concertmaster of Prague Chamber Orchestra.
 He  plays on a copy of   Guarneri del Gesu 1741‚ ‘Vieuxtemps’, made in 1990 by Jan Baptista Spidlen.
 
 
 
 
 
 
 
 Konzervatoř v Pardubicích absolvoval v roce 1985 ve třídě prof. Ivana Štrause. Na Akademii múzických umění v Praze studoval housle u prof. Jiřího Nováka a komorní hru ve třídě prof. Antonína Kohouta (oba členové Smetanova kvarteta). Na AMU se stal primáriem Wihanova kvarteta, jehož členem je dodnes.
Zúčastnil se jak sólových tak i kvartetních soutěží. V Kocianově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí zvítězil v roce 1981 s titulem laureáta, na soutěži konzervatoří v Ostravě v roce 1983 získal druhou cenu. V roce 1985 obsadil páté místo na soutěži „Václav Huml“ v jugoslávském Zagrebu. V italské Gorizii v roce 1993 mu bylo uděleno čestné uznání a v roce 1994 se stal vítězem a laureátem soutěže „Beethovenův Hradec“ v Hradci nad Moravicí. Účastnil se také interpretačních kursů u prof. Igora Bezrodného v německém Výmaru.Často vystupuje jak na sólových recitálech tak i a na koncertech s orchestrem doma i v zahraničí (Zagrebská filharmonie, Filharmonie Košice, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové, Virtuosi Pragensis atd.). V roce 2000 provedl k 250. výročí úmrtí J.S.Bacha kompletní provedení Sonát a Partit pro sólové housle na festivalu Smetanova Litomyšl.
 S Wihanovým kvartetem získal první cenu na Pražském jaru 1988 a první místo na Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně v roce 1991. Zároveň s tímto oceněním získal soubor i cenu publika. Pak už následovala četná evropská turné do klasických zemí komorní hudby, ale také do Singapuru, Jordánska, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska a USA.
Pro mnohé české nahrávací společnosti natočilo Wihanovo kvarteto více než 40 CD. Během roku 2005 dokončilo nahrávku kompletního kvartetního díla L.van Beethovena.
 Od října 2008 do března 2009 na šesti koncertech v sále Anežského kláštera v Praze Wihanovo kvarteto provedlo všech 16 kvartet L. van Beethovena. Celý cyklus se natáčel na CD a DVD ( část) a byl vydán u  anglické společnosti Nimbus Alliance.
 U této společnosti také v roce 2009 vyšla zcela unikátní nahrávka 24 Capriccií pro sólové housle v úpravě pro smyčcové kvarteto ( William Zinn ).
 Leoš Čepický roce 2002 natočil pro vydavatelství Multisonic sólové CD, Sonáty a Partity pro housle J.S.Bacha. Reedice tohoto CD vyšla v roce 2016 u Nimbus Alliance. U stejné společnosti vyšlo v roce 2013  Čepického sólové CD, kde je jeho klavírním partnerem  Ivan Klánský. Poslední víkend v březnu 2018 provedl  společně se Stanislavem Boguniou na dvou koncertech všech 10 Sonát Ludwiga van Beethovena .

Od roku 2007 vyučuje hru na housle na AMU v Praze a v září 2010 byl jmenován vedoucím strunné katedry HAMU. V roce 2017 se Leoš ˇCepický stal koncertním mistrem Pražského komorního orchestru bez dirigenta.

 


 Hraje na housle z dilny Mistra houslare Jana B. Špidlena, kopie Guarneri del Gesu 1741.